วันนี้ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้มีโอกาสต้อนรับการมาเยี่ยมของคุณลูเหม่ ซึ่งเคยรับใช้พระเจ้าร่วมกันที่นี่ ปัจจุบันรับใช้พระเจ้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของลูเหม่ด้วย ทีมงานจึงร้องเพลงอวยพร อธิษฐานเผื่อและมอบเค็กวันเกิดให้ ขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตและการรับใช้ต่อไป