เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมคุณสุพรรณา ซึ่งเป็นผู้ฟังรายการวิทยุของเรา ที่ อ.ดอนตูม นครปฐม เป็นผู้พิการทางด้านสายตาเนื่องจากถูกทำร้าย มองเห็นแต่เพียงลางๆเท่านั้น คุณสุพรรณาบอกว่า ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยกำลังใจจากพระเจ้า คำหนุนใจจากทีมงานรายการวิทยุ และเพื่อนบ้านที่มีใจเมตตา