ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังที่สมุทรปราการ คุณไสวซึ่งเป็นผู้ฟังรายการมานานกว่า 20 กว่าปี วันนี้เป็นการเยี่ยมครั้งที่ 3 ทีมงานได้พบกับภรรยา และลูกสาวคนเล็ก และแม่สามีของลูกสาวคนเล็ก ทีมงานจึงได้อธิษฐานเผื่อภรรยา นำสารภาพบาปรับเชื่อ ตัดความสัมพันธ์ ทีมงานได้อธิษฐานเผื่อทุกคนในครอบครัวสำหรับสุขภาพและการดำรงชีวิต