เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2017 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐไปเยี่ยมเยือนผู้ฟังรายการ ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ และรายการโลกใบใหญ่ ซึ่งอยู่ที่ อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสดศรีเป็นผู้ฟังรายการมายาวนานกว่า 10 กว่าปีแล้ว ตลอดเวลาที่ฟังรายการอยู่ก็สัมผัสได้ว่า มีพระเจ้าอยู่จริง ทีมงานได้มอบหนังสือ อดทนนาน กำลังใจไม่ไกลเกินไขว้คว้า องค์สันติราษฏร์ เสื้อผ้า มาม่า ผลไม้และ วิทยุ ทีมได้พูดให้กำลังใจ และทีมงานอธิษฐานได้นำรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด