อ.เอกชัย หัวหน้าฝ่ายบทเรียน ได้ให้สัมภาษณ์งานของฝ่ายบทเรียน ในรายการเติมใจให้กัน ซึ่งจัดโดยดีเจ ดรุณี หากสนใจสมัรครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ ท่านสามารถสมัครเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ได้ ตามลิงค์นี้… https://febcthailand.org/main/?p=723