เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2017 ทีมงานละครของผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้บันทึกละครสำหรับวันแม่ในเรื่อง “รักลำเอียง” ติดตามรับฟังได้จากรายการวิทยุและสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำ อีกไม่นานเกินรอ