เทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมา เรามีคำถามให้ผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรมว่า วันอีสเตอร์คือวันอะไร และคำตอบที่ถูกต้องคือ “วันที่เราระลึกถึงการฟื้นคืนจากความตายของพระเยซูคริสต์” และมีผู้ฟังตอบกันเข้ามาถูกต้องหลายท่าน จึงต้องจับสลากออกมาและมอบรางวัลเป็น “วิทยุทรานซิสเตอร์” และสามารถติดตามฟังรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้จากรายการและสถานีที่ท่านติดตามรับฟัง ทั้งนี้ทีมงานจะทำการจัดส่งถึงมือท่านเร็วๆนี้…