ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภารกิจวันแรก คือวันที่ 18 มีนาคม 16  ที่จ.อุบลราชธานี ภาระกิจที่ทำคือ
– เยี่ยมสถานี 1 ปณ.อุบลฯ FM102
–  เยี่ยมผู้ฟังรายการเพื่อนใจโลกใบใหญ่คุณรัตน์ที่ทำการเทศบาลนครอุบลฯ
– เยี่ยมสถานีฮักแพงเรดิโอตระการพืชผล FM 101.5
– ประชาสัมพันธ์งานที่บ้านถ้ำเต่า ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
– ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุและงานของสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ โดยตั้งบูธที่คจ.ข่าวดีอุบลฯในงานนมัสการฟื้นฟูคริสตจักรลูเธอร์เขต 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20