วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ทีมงานพระคัมภีร์ทางอากาศ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เพื่อเยี่ยมผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ (TTB) คือคุณแม่เจสซี่   ซึ่งกำลังเริ่มฟังรายการ และติดต่อกับทีมงานเป็นครั้งแรก   ทีมงานได้มอบ วิทยุ 1 เครื่อง มอบหนังสือ กำลังใจฯ, ชัยชนะ, หัวใจนี้ยังมีพร  ทีมงานได้หนุนใจด้วยพระคำ และอธิษฐานเผื่อในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้

01 02