เมื่อวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2017 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ และประชาสัมพันธ์รายการ เติมใจให้กัน ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ และ โลกใบใหญ่ ที่ ต.ท่ามะขาม ต.ปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับเชื่อพระเจ้าผ่านการพบปะผู้ฟัง และการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้