จากการร่วมกิจกรรมของผู้ฟังในการโหวตว่า วิธีรักตัวเองแบบไหนที่ผู้ฟังเห็นด้วยมากที่สุด ผลโหวตที่มากที่สุดคือ ข้อ ค.เลิกทำร้ายตัวเอง โดยมองเห็นคุณค่าของตัวเอง และรางวัลคือ เข็มกลัดติดเสื้อรูปโบว์รักนิรันดร์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อที่ประกาศในรายการวิทยุรางวัลจะถึงมือท่านเร็วๆนี้