พบปะหนุนใจ รายการพระคัมภีร์ทางอากาศ และรายการกฏหมายเพื่อชีวิต   อุดรธานี 16-20 มี.ค. 2017

จุดที่ 1     16 มี.ค. 2017  เยี่ยมสถานี ทอ.09 FM 104.0 Mz  มอบหนังสือ พ่อ ให้เจ้าหน้าที่สถานี
จุดที่ 2    17 มี.ค. 2017  พบปะหนุนใจ และสันทนาการ ประกาศกับผู้ฟัง ที่บ้านนาทราย อ.พิบูรณ์รักษ์ จ.อุดรธานี
จุดที่ 3    17 มี.ค. 2017  ตอนเย็น เดินจากโบสถ์หนองหาน และไปประชาสัมพันธ์งานรายการ ที่ตลาดเย็น หนองหาน
จุดที่ 4    18 มี.ค. 2017  พบปะหนุนใจ และสันทนาการ ประกาศ บ้านดอน บ้านเชียง บ้านยา  ต.นาทราย อ.หนองหาน
จุดที่ 5    18 มี.ค. 2017  เดินประชาสัมพันธ์งานรายการ ในหมู่บ้านตอนบ่าย
จุดที่ 6     19 มี.ค. 2017  ประชาสัมพันธ์ งานรายการ และร่วมนมัสการ ที่คริสตจักรลูเธอร์แลนหนองหาน
(และช่วงบ่าย ร่วมพูดคุยกับพี่น้อง และมอบ บทอธิบาย รับสมัครบทเรียนทางไปรษณี )