ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐกำลังเร่งบันทึกละครสั้น เฉียดรัก ที่ผู้ฟังได้ส่งเรื่องราวเฉียดรักเข้ามา 18 เรื่อง เรื่องราวที่โดนใจและได้คะแนนโหวตสูงสุด จะได้รับวิทยุเป็นรางวัล

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11