วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2017 ได้มีครอบครัวพี่น้องเมี่ยนจากสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  และมีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ   อ.นพคุณได้พาแนะนำรู้จักกับแผนกต่างๆ และพี่น้องได้มีโอกาสถวายเพื่อพันธกิจของผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้วย ขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของท่านอย่างมากมาย