ภาระกิจของทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ในการแจกวิทยุให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2017   วันแรกที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราฎร์ธานี วันที่สองเดินทางลงไปที่นครศรีธรรมราช   ช่วงเช้าได้แจกวิทยุที่ รพ.NCH , ร.ร.อนุบาล,EP. ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   และช่วงบ่ายได้แจกวิทยุที่  ร.ร.ธรรมราชศึกษา  และในวันที่สาม แจกวิทยุที่ อ.ชะอวด, ปากพนัง   ในขณะที่ฝนก็ยังตกอยู่ น้ำที่กำลังแห้งก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีก โปรดอธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวใต้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ และขอพระเจ้าทรงนำในการเดินทางกลับของทีมงานทั้ง 4 ท่านในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม ด้วยความปลอดภัย