เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐกำลังเตรียมวิทยุเพื่อนำลงไปแจกพี่น้องภาคใต้ที่ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดยังไม่คลี่คลาย ขอกำลังจากพี่น้องในการอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้น และอธิษฐานเผื่อทีมงานที่จะเดินทางไปภายในอาทิตย์นี้ด้วย