เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2017 อ.เอ็ด แคนนอน ประธาน FEBC สากล พร้อมคุณมะลิวัลย์ ได้เดินทางมาเยี่ยม FEBC Thailand หรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ทีมงานได้ให้การต้อนรับด้วยการร้องเพลงไทยเดิมให้ฟัง ได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน จากนั้นผู้อำนวยการได้พาแนะนำงานในแผนกต่างๆ