วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟังในหัวข้อ “พบปะสังสรรค์ผูกพันสายใจ” ณ บริเวณด้านข้างสถานีวิทยุชุมชน คึกคัก จ.พังงา  ในงานมีรับประทานอาหาร ฟังเพลงไพเราะ ร้องเพลงร่วมกัน เล่นเกมส์ รับของขวัญ ชมละครเรื่องเก้าอี้บาป และแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ และขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระเจ้าทรงนำในการไปยังคริสตจักรเพื่อรับการเลี้ยงดูและติดตามพระเจ้าต่อไป

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19