ขอบคุณพระเจ้าและแสดงความยินดี สำหรับ อ.นพคุณ และ คุณกิตติยา ที่ได้ร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกับผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาเป็นเวลา 20 ปี ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญ และเพื่อนทีมงานได้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อ  ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังในการรับใช้พระเจ้าต่อไป