ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐกำลังเร่งทำงานกันอย่างแข็งขันเพื่อให้เสร็จก่อนที่จะหยุดยาว ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการพักผ่อนกับครอบครัวและคุ้มครองในการเดินทางอย่างปลอดภัยจนกว่าจะพบกันในปี 2017