วันนี้ 29 ธันวาคม 2016 อาจารย์มารีจากคริสตจักรครอบจักรวาลได้มาเยี่ยมทีมงานพระคัมภีร์ทางอากาศของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและได้ถวายเงินสนับสนุนงานด้านพระคัมภีร์ทางอากาศอีกด้วย และคุณจิ๋วจากบริษัท MT Media ผู้ดูแล สถานี ทอ.01 ดอนเมือง รายการยังมีตะวัน ทอ.06 ทุ่งมหาเมฆ รายการพระคัมภีร์ทางอากาศกับโลกใบใหญ่ และ ทอ.013 เชียงใหม่ รายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ได้มอบกระเช้าของขวัญคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่ โดย ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ