วันนี้ 27 ธันวาคม 2016 คุณกบและคุณนกจากบริษัทศิลามีเดียเฮ้าส์ มาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดยนำขนมมาฝากทีมงานเนื่องในโอกาสคริสตมาสและปีใหม่  ส่วนทีมงานได้มอบหนังสือองค์สันติราชให้กับทั้งสองท่านด้วยเช่นกัน  ทั้งสองท่านเป็นผู้ดูแลรายการ “ผู้ญิ้ง ผู้หญิง” ที่ออกสถานีทัพภาคบุรีรัมย์ FM.100.75 MHz.