วันนี้ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ออกไปตามบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในซอยเดียวกับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อร้องเพลงอวยพร และแจกของขวัญคริสตมาสให้กับพี่น้องเหล่านั้น