เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐกำลังเต็มที่กับการบันทึกเสียงละครวิทยุเรื่อง “คริสตมาสพอเพียง” และช่วงนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อเสียงและผสมเสียงต่างๆ ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังได้ในเร็วๆนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังเป็นประจำและเว็บไซต์ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14