เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ฝ่ายเทคนิคของผู้ประกาศข่าวประเสริฐทั้งสองท่านได้เดินทางไปบันทึกเสียงเพื่อจะนำมาใช้ในรายการวิทยุ ในงาน ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย ที่คริสตชนไทยทั่วประเทศได้น้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) จัดงานโดย คณะกรรมการคริสตชนไทย

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10