ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ 28/11/2016 คุณประชุมพร ได้ไปรับจดหมายผู้เรียนบทเรียนจากไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก ที่ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐในการตรวจคำตอบ ขอพระเจ้าอวยพรผู้เรียนบทเรียนต่อไป และหากพี่น้องท่านใดสนใจเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์สามารถสมัครได้จากลิงค์นี้ สมัครบทเรียน

01 02 03