วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ที่ชุมชนกอไผ่ เทศบาลนครภูเก็ต ในงานมีทานอาหารร่วมกัน ฟังเพลง ร้องเพลงร่วมกัน เล่นเกมส์และจับรางวัล แจกวิทยุ ชมละคร และแบ่งปันข่าวประเสริฐ ขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายคนตัดสินใจรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระเจ้าทรงนำในการติดตามพระเจ้าต่อไป

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19