วันที่ 24 พฤศจิกายน 2016 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐร่วมกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย แจกข้าวเหนียวหมูทอดและอาหารอื่นๆ ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวง หลังจากนั้นทีมงานได้เดินไปตามจุดต่างๆ ในการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปเพื่อนำคำสัมภาษณ์มาใช้ในรายการวิทยุต่อไป

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25