เช้าตรู่วันที่ 24 พฤจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้นึ่งข้าวเหนียวตั้งแต่ตี 2 และเริ่มทอดหมูตั้งแต่ตี 3 และช่วยกันแพคใส่ห่อจำนวน 1,000 ห่อ ให้พร้อมสำหรับแจกพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่สนามหลวง

01 02 03 04 05 06 07 08