วันที่ 3 พฤศจิกายน 2016 ทีมงานจาก FEBC กัมพูชา ได้เดินทางมาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ทีมงานได้ให้การต้อนรับด้วยการขับร้องเพลงไทยเดิมให้ฟังพร้อมกับเล่นดนตรีไทย เพลงพิเศษโดยคุณประชุม ได้มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและพาเยี่ยมชมการทำงานในแต่ละแผนก

00