หลังจากที่เคยออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ในปี 2011 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ได้นำเรือยางออกมาอีกครั้ง เพื่อเติมลมและเตรียมความพร้อมสำหรับออกไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และส่งให้กับคริสตจักรที่ต้องการเรือยางสำหรับออกไปช่วยเหลือสมาชิกและชุมชน

06