วันนี้ ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ทำการซ้อมใหญ่ ทั้งพิธีกร ร้องเพลง เกมส์ และการแสดงละคร เพื่องานนัดพบผู้ฟังที่จะเกิดในอีก 3 วันข้างหน้า คือ วันที่ 26 จัดที่ จ.ภูเก็ต และวันที่ 27 จัดที่ จ.พังงา  ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อที่จะมีผู้ฟังรายการวิทยุเข้ามาร่วมงาน และที่จะรับข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11