ข่าวกิจกรรม

20Sep/16

วันวิทยุโลก World Radio Day

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุโลก หรือ World Radio Day ซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้ว โดยเห็น ว่า วิทยุกระจายเสียงเป็นช่องทางสำคัญในประเทศที่ประชากรหนาแน่น และเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง การศึกษาแก่ผู้คนได้ครั้งละจำนวนมาก รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคม ซึ่งยูเนสโกได้เรียกร้องให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิทยุกระจายเสียงโลกโดยให้ร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกระจายเสียงระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับสากล หรือองค์กรเอกชนและสาธารณชน

20Sep/16

บันทึกละคร “เฉียดรัก” 03/02/16

ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ กำลังบันทึกละคร “เฉียดรัก” ที่ผู้ฟังได้ส่งเข้ามาเพื่อชิงรางวัลวิทยุสเตอริโอ ส่งเรื่องราวประสบการณ์เฉียดรักของคุณมาที่ ตู้ ป.ณ. 24 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 หรือโทรมาที่ 086-522-9688, 02 3913181   ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้