เยี่ยมเยียนผู้ฟัง อ.บางเลน นครปฐม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายพัฒนาและครอบครัว ที่อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยทีมงานได้นำหนังสือ อาหาร เสื้อผ้า และไม้เท้าที่ผู้ฟังท่านอื่นบริจาคมา มามอบให้ด้วย ทีมงานได้หนุนใจ และอธิษฐานเผื่อ คุณยายพัฒนาและครอบครัวได้ขอบคุณทีมงานที่มีส่วนช่วยเหลือในการเดินทางไปโรงพยาบาลตลอดมา

คลิกดูภาพทั้งหมด


weloveWe Love
เรารักทุกดวงวิญญาณ โดยการนำข่าวดี ข่าวประเสริฐสู่ผู้คนผ่านรายการวิทยุจำนวน 15 รายการ และออกอากาศใน 31 สถานีทั่วประเทศไทย
wecareWe Care
เราห่วงใย ดูแลเสริมสร้างชีวิตของผู้คนที่สนใจเรื่องพระเจ้าให้ก้าวหน้าและเติบโตในทางของพระองค์โดยการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย และไปเยี่ยมเยียน
weshareWe Share
เราร่วมมือและใกล้ชิดกับคริสตจักรและแบ่งปันความรู้พระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยบทเรียนทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พี่น้องรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับเรา
…………….บทเรียน

…………….หนังสือแจกฟรี

…………….สถานีวิทยุ

…………….ภาษาอื่นๆ

รายการวิทยุจากผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวิทยุที่ออกตามสถานีต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางในการรับฟัง คลิกที่รูปด้านล่าง

radioprograms

Video ที่น่าสนใจ
รู้จักเราภายใน 3 นาทีเชิญฟังรายการวิทยุพระเจ้ากับเฟสบุ๊คคริสตมาสออนไลน์ละครเก้าอี้บาปละครบ่อน้ำแห่งชีวิต