ติดตามรับฟังละครคริสต์มาส เรื่อง “คริสต์มาสแห่งคำตอบ” ได้จากสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำ โดยดูวันเวลาที่ออกอากาศจากตารางที่ให้มานี้