เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ และมีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ “เติมใจให้กัน” ด้วย   และในงาน “คริสตมาส พรเพิ่มพูน” ที่ชุมชนปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีพี่น้องในชุมชนเข้ามาร่วมงานกันมากมาย มีการร้องเพลง เล่นเกมส์ การแสดงละคร และแบ่งปันข่าวประเสริฐ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหลายท่าน ขอพระเจ้าอวยพร