เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานพระคัมภีร์ทางอากาศได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังและประชาสัมพันธ์พระคัมภีร์ทางอากาศในหัวข้อ “พระคำ คือชีวิต” ที่คริสตจักรไทยลานนา จังหวัดเชียงใหม่