เตรียมพบกับละครวิทยุ ในเทศกาลอีสเตอร์ เรื่อง “ตายเพื่อนิรันดร์” แสดงโดยทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ โดยจะออกอากาศทางสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำ ตั้งแต่วันที่ 18-21 ตามตารางดังต่อไปนี้..