ขอบคุณพระเจ้า สำหรับงาน”ด้วยรักจากข่าวประเสริฐ” โดยมูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019