เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2018 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ออกไปร้องเพลงอวยพรบริษัทต่างๆที่อยู่ในซอยธนาอาเขตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน