หลังจากที่ทีมงานได้ประกาศรางวัลสำหรับผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉียดรักไปแล้ว วันนี้ทีมงามได้พร้อมแล้วที่จะส่งรางวัลให้กับท่าน รอรับที่บ้านได้เลยครับ

01 02