เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟัง และประชาสัมพันธ์รายการวิทยุที่จังหวัดสกลนคร