เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุที่จังหวัดอุดรธานี