เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม 2561 ทางทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ สองท่านได้เดินทาง ไป สปป.ลาว แขวงอัตตะปือ เมืองสนามชัย เพื่อไปให้กำลังใจและช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยจากเขื่อนแตกที่สปป.ลาว โดยการนำยาสามัญประจําบ้าน ไฟฉาย ถุงมือ มุ้ง และวิทยุ ได้ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเขื่อนแตกที่สปป.ลาว

ในระหว่างทางเจอปัญหาและอุปสรรคมากมาย เช่น ฝนตกหนัก หมอกลงหนามาก ดินสไลด์ปิดถนน สะพานขาด ถนนเป็นดินโครน รถติดหล่ม  จึงเป็นเหตุทำให้การเดินทางล่าช้า แต่ทีมงานก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค จึงได้มุ่งหน้าเดินทางต่อไป จนในที่สุดก็ไปถึง ศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัย  และทางทีมงานก็ได้นำยาสามัญประจําบ้าน ไฟฉาย ถุงมือ มุ้ง และวิทยุ ให้กับผู้ประสบภัย

ทางสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอขอบคุณผู้ฟังรายการทุกท่าน และผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของทุกท่านเป็นอย่างสูง  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ