วันนี้ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดให้มีรดน้ำอวยพรผู้อำนวยการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออวยพรซึ่งกันและกัน    ซึ่งประเพณีสงกรานต์เป็นการฉลองปีใหม่ของไทยสมัยก่อน คริสเตียนสามารถเข้าร่วมได้ เช่น รดน้ำอวยพรผู้ใหญ่และเพื่อนฝูง  และเราสามารถเลือกทำเฉพาะสิ่งดีงาม แต่หลีกเลี่ยงพิธีกรรมทางศาสนา

02 03 13 15