ขอเชิญผู้ฟังได้ติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่อง “อีสเตอร์:วันนี้มีคนตายแทนเรา” ได้อีกครั้งในวันเวลาตามตารางดังต่อไปนี้ พร้อมร่วมกิจกรรมตอบคำถามในละคร