วันที่ 12 เมษายน เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้รดน้ำอวยพรและรับพรจากผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์