เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ทำการจับรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องว่า “ใครที่รักเราอย่างเท่าเทียมกัน” จากการฟังละครวิทยุเรื่อง “รักลำเอียง” ที่ผ่านมา และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการแจ้งผ่านรายการวิทยุที่ท่านฟังเป็นประจำในเร็วๆนี้