วันพุธที่ 12 เมษายน เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดให้มีการรดน้ำอวยพรให้กับผู้อำนวยการ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือผู้ใหญ่ และรักษาประเพณีอันดีงามของไทยมาโดยตลอด