เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังและประชาสัมพันธ์งาน ที่จังหวัดชัยภูมิ คือรายการ “ยังมีตะวัน” และ “ที่นี่มีเพื่อนและเพลง” สถานี ตชด.ชัยภูมิ FM 88.75 Mhz. (ออกอากาศเวลา 20.30-21.00 น.)  จุดที่ 1 ได้เยี่ยมเยียนบ้านคุณอรญา ที่บ้านนางเม้ง และได้ประชาสัมพันธ์งานให้กับเพื่อนบ้านที่มาฟังด้วย   จุดที่ 2 ประชาสัมพันธ์ที่บ้านหนองไผ่ล้อม จุดที่ 3 เยี่ยมเยียนผู้ฟังที่บ้านคุณบุญสม ที่ ต.บ้านเล่า   มีผู้สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และมีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และทีมงานเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัย